Haptotherapiepraktijk Maaike Plomp
 
Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding
 
Zwangerschapsbegeleiding

De Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding is bedoeld voor het aanstaande ouderpaar. Het specifieke van de Haptonomische begeleiding is dat de ouders vanuit het voelende contact dat ze samen hebben, ook dat contact leren maken met hun ongeboren kindje.

Het is bekend dat een ongeboren kindje vanaf 18 weken kan voelen met het tastzintuig. Vanaf dat moment gaat het kindje voelen en herkennen hoe het aangeraakt wordt en daarop reageren.

Als de ouders tijdens de zwangerschap hun baby regelmatig en bewust aanraken en naar de reacties van het kindje leren luisteren, voelt het kindje zich bedoeld, gekend en ontmoet. Dat is een belangrijke bijdrage voor het basisvertrouwen dat een kind nodig heeft in de rest van zijn leven.

De aandachtspunten binnen de Haptonomische zwangerschapsbegeleiding zijn:
• Het voelend contact maken met het kindje in de buik.
• Samen zorg hebben voor het welbevinden en de lichaamshouding van de
  moeder gedurende de zwangerschap.
• Voorbereiding op de komende bevalling, waarbij de vader een belangrijke
  plek in kan nemen.

Het is gebruikelijk om na ongeveer 5 weken na de bevalling terug te komen met de baby. Dan is er natuurlijk ruimte om samen terug te blikken op de bevalling. Maar ook laat ik dan zien en ervaren hoe de ouders hun kind in de dagelijkse verzorging vanuit basisondersteuning kunnen dragen. Op die manier krijgt het kind een optimale ondersteuning en individuele vrijheid van bewegen. Soms heeft de moeder nazorg nodig om alles wat zij heeft doorgemaakt te kunnen verwerken. Ook dat is mogelijk.

In mijn praktijk komen regelmatig paren voor zwangerschapsbegeleiding die eerder een moeilijke of pijnlijke ervaring hebben gehad in hun leven (bijvoorbeeld: miskraam, abortus, zware bevalling, seksueel misbruik). Die ervaring zit als het ware nog als een herinnering in het lichaam opgeslagen en wordt door de nieuwe zwangerschap weer aangeraakt. Het is belangrijk om ook daar aandacht voor te hebben, zodat wat nog bij die oude ervaring hoort weer een stukje verwerkt kan worden. Hierdoor kan er weer ruimte komen in het voelende lichaam van de moeder voor de aanstaande bevalling.

De ouderparen komen steeds samen en ik stem af op wat er leeft bij het paar dat bij mij is. Ik begin altijd met een kennismaking om te kijken of hun verwachtingen en mijn aanbod overeenkomen. Het is fijn om de begeleiding te beginnen rond de 20ste week van de zwangerschap. De sessies duren ongeveer een uur.

Zwangere vrouwen met een haptotherapeutische vraag kunnen uiteraard ook zonder partner komen.

 
 

 

Haptotherapiepraktijk Maaike Plomp | Da Costakade 62, 3521VV, Utrecht | tel: 030-2926971 | email Maaike Plomp