Haptotherapiepraktijk Maaike Plomp
 
Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding
 
Mijn werkwijze

Het mooie van de Haptotherapie vind ik dat het mensen (aan)raakt in hun gevoel. En wie (aan)geraakt wordt komt in beweging. Soms overduidelijk zichtbaar, soms nauwelijks waarneembaar maar om die, al of niet stille, beweging gaat het mij.

Middels aanraking kun je weer voelend contact krijgen met je lichaam en met de bezieling daarvan en vandaar uit met dat wat er om je heen is. Door steeds vaker die ervaring op te zoeken raak je meer en meer vertrouwd met de lichamelijke, bezielde en voelende kant en kwaliteit van jezelf.

Ons lichaam is als een groot geheugendepot voor alles wat wij ooit ervaren en gevoeld hebben. En alles wat in dat depot zit heeft invloed op ons welbevinden en functioneren.

In mijn behandelingen praat ik met mensen en werk ik op de behandelbank. Ik heb een groot respect voor de eigen organische timing van elk individu omdat ik als haptotherapeut weet dat er alleen dan wezenlijk een beweging op gang kan komen die kan leiden tot ontwikkeling, genezing of acceptatie.

In mijn praktijk zijn veel mensen geweest die ik ondersteund en begeleid heb in een rouwproces na een verlies. Ik heb mensen mogen begeleiden die gingen sterven. Ik begeleid ook zwangere ouderparen. Maar de meeste mensen die komen zoeken steun en verheldering op hun levenspad of hebben daar vragen over.

Aan elke begeleiding gaat een intakegesprek vooraf waarin we verkennen of haptotherapie passend en zinvol is.

 

"Men moet de dingen
de eigen stille ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt
en door niets gestuwd
of versneld kan worden.
Alles helemaal zijn tijd geven
en dan geboren worden. "

Fragment uit een gedicht van
Rainer Maria Rilke

Haptotherapiepraktijk Maaike Plomp | Da Costakade 62, 3521VV, Utrecht | tel: 030-2926971 | email Maaike Plomp